» Obiective orizontale ale POSDRU

Egalitate de şanse: Proiectul include atat in componenta GT, a actiunilor, cat si in componenta managementului proiectului principiul egalitatii de sanse si egalitatii de gen intre femei si barbati, in conf cu Legea nr 202/2002 republicata in 2007, privind privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, fiind luate in considerare capacitatile, nevoile si aspiratiile diferite ale persoanelor de sex masculin, respectiv feminin si tratamentul egal al acestora, dar si in conf. cu cu Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. Se va asigura accesul in proiect a tuturor persoanelor indiferent de etnie, gen, rasa, varsta, stare civila, situatie familiala, orientare sexuala, nationalitate, confesiune religioasa.

Dezvoltare durabilă: Prin proiectul se ating obiectivele dezvoltarii durabile: ridicarea gradului de dezvoltare economico-sociala a zonei, cresterea sanselor de ocupare, coeziune sociala si incluziune, printr-o strategie coerenta. Ne propunem: cresterea competitivitatii din comunitate prin oferirea de servicii de informare, consiliere, asistenta si FP, in scopul maximizarii aportului lor la accentuarea progresului economic si social; asigurarea unor oportunitati de mobilitate ocupationala; cresterea alternativelor de venit ale gospodariilor familiale prin participarea la cursuri pentru formare profesionala si de antreprenoriat; diversificarea si promovarea oportunitatilor ocupationale, in scopul diminuarii somajului; mobilizarea resurselor umane, informarea si instruirea populatiei cu privire la mijloacele necesare pentru a se exprima in in act independente sau pe piata muncii, incurajarea participarii active la dezvoltare. Pe plan social, vom contribui la dezvoltarea durabila prin cresterea facilitatii integrarii durabile pe piata muncii si initierea de act indep/afaceri, cu rezultat pe cresterea calitatii vietii. Pe plan ecologic, dezvoltarea durabila se realizeaza in concordanta cu dezvoltarea in plan economic si social, protectia mediului, a resurselor si a bio-diversitatii constituind elementul fundamental al dezvoltarii durabile, al asigurarii echilibrului intre economie si ecologie.

Inovaţie şi TIC: Proiectul isi propune dezvoltarea abilitatilor de utilizare a calculatorului pentru populatia din comuna, astfel se contribuie la cresterea competitivitatii pe piata fortei de munca, intarirea potentialului de imbunatatire a calitatii vietii. Proiectul contribuie la dezvoltarea societatii informationale, o societate in care informatia si TIC se utilizeaza la scara larga si la costuri reduse, dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere si creativitate. Îmbătrânire activă: Avand in vedere cresterea numarului persoanelor varstnice si necesitatea promovarii unor initiative eficiente de promovare a imbatranirii active si asigurarea de oportunitati de munca, proiectul nostru pune accent pe atragerea persoanelor in varsta si utilizarea resurselor personale, in special in valorificarea acestora pe directia initierii unor act independente, promovand astfel implicarea persoanelor cu varste diferite, care combina avantajele competentelor diferitelor grupe de varsta. Proiectul isi doreste promovarea principiului imbatranirii active, iar in cadrul campaniei de informare se va pune accent pe atragerea de beneficiari in varsta.