» Obiective specifice

Obiectivul specific 1: Identificarea masurilor de ocupare specifice fiecarei localitati implicate. Acest obiectiv se va atinge prin realizarea unui studiu la nivelul comunitatilor prin care vor fi indetificate: (1) resursele pentru ocupare existente la nivelul UAT, (2) propuneri de masuri ce trebuiesc luate la nivelul comuntatii pentru utilizarea maxima a oportunitatilor existente si cresterea gradului de ocupare a beneficiarilor. Beneficiul direct al GT este dat de identificarea in vederea implementarii a unor masuri realiste cu efecte directe in directia cresterii gradului de ocupare.

Obiectiv specific 2
: Elaborarea si implementarea unor planuri de actiune de crestere a gradului de ocupare specifice fiecarei localitati. Vor cuprinde masurile de ocupare specifice localitatilor identificate in cadrul studiului, transpuse in 4 planuri de actiune la nivelul fiecarei localitati, si asumate de actorii sociali relevanti pentru ocupare (administratia locala, ong-uri, servicii de ocupare etc.), prin semnarea unor parteneriate. In acest fel se va face legatura intre resursele personale ale GT si resursele microregiunilor, transformandu-se in beneficii directe ale GT, prin facilitarea accesului la ocupare.

Obiectiv specific 3: Furnizarea de servicii care sa duca la cresterea capacitatilor de ocupare a GT prin informare, consiliere vocationala, formare profesionala, dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale organizare de targuri locuri de munca. Serviciile vor fi furnizate in total la 600 de pers inactive si 400 someri de lunga durata adulti si tineri. Beneficiul direct al GT este dat de cresterea capacitatilor de ocupare prin participarea la serviciile furnizate. Proiectul este relevant fata de Strategia Europeana de Ocupare, cu prevederile revizuite ale Agendei de la Lisabona si ale Cadrului Strategic Nat de Referinta 2007-2013 care vizeaza (re)integrarea in campul muncii pentru grp vuln, proiectul urmarind cresterea gradului de ocupare a GT prin actiuni ce dezvolta capacitatile relevante pentru ocuparea pe piata muncii. De asemenea proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU „Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe piata muncii moderne, flexibila si inclusiva”, caci prin proiect se dezv capacitatile/abilitatile GT pt a le facilita accesul pe piata muncii, fiind imbunatatita competitivitatea GT prin informare, consiliere si FP adecvata pietei muncii, specificul calificarii fiind in concordanta cu solicitarile pietei muncii.