» Activitati

Activitatile proiectului

Proiectul a fost structurat in 3 gantt-uri, corespunzator fiecarui obiectiv; fiecare Gantt este in responsabilitatea unuia dintre parteneri, in functie de expertiza si competente: Gantt-ul 1 (OS1) identificarea masurilor active de ocupare potrivite GT din cele 4 localitati in vederea fundamentarii stiintifice a interventiei, in responsabiliatea soliciantului; Gantt-ul 2 (OS2) plan de actiune comunitar pentru cresterea sanselor de ocupare, in responsabilitatea partenerului 1; Gantt-ul 3 (OS3) furnizarea interventiei pentru cresterea capacitatilor de ocupare la GT in responsabilitatea solicitantului. Obiectivul specific 1. Dezvoltarea unor masuri de ocupare specifice fiecarei localitati implicate. Activitatea 1. Lunile 2-6. Realizarea unui studiu la nivelul comunitatilor prin care vor fi identificte resursele pentru ocupare la nivelul GT si a oportunitatilor microregiunilor in care se afla cele 4 localitati vizate in proiect, finalizat prin documente ce sa cuprinda masuri concrete care sa faciliteze accesul somerilor de lunga durata, adulti si tineri, si a persoanelor inactive la piata fortei de munca. Subactivitatea 1.1. Se va realiza un desing al studiului, metodologie si instrumentele de culegere a datelor. Subactivitatea 1.2. Colectarea si interpretarea datelor. Subactivitatea 1.3. Elaborarea unui material de concluzii si recomandari centrate pe masuri active si concrete de facilitare a ocuparii persoanelor din GT. Aceasta activitate este in responsabilitatea solicitantului, cu articiparea expertilor P1. Obiectiv specific 2. Elaborarea si implementarea unor planuri de actiune comunitare de crestere a gradului de ocupare specifice fiecarei localitati. Activitatea 2. Lunile 7-9. Elaborarea de planuri de actiune la nivel local, pentru somerii de lunga durata adulti si tineri si pentru persoanele inactive, specifice fiecarei localitai. Subactivitatea 2.1.Elaborarea planului, in cadrul unui grup de lucru cu reprezentanti ai tuturor institutiilor cu rol in cresterea gradului de ocupare si dezvoltare locala (primarie, AJOFM, ong-uri, asociatii, angajatori etc.) Subativitatea 2.2. Asumarea institutionala a planurilor de actiune prin semnarea a cate un protocol de colaborare pentru fiecare localitate intre institutiile participante la grupurile de lucru, in functie de atribtiile specifice ale fiecarei institutii. Aceasta activitate este in responsabilitatea Partenerului 1, cu participarea solicitantului. Obiectiv specific 3. Furnizarea de servicii care sa duca la cresterea capacitatilor de ocupare a GT prin informare, consiliere vocationala, formare profesionala si dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale. Serviciile vor fi furnizate in total la 600 de persoane inative si 400 someri de lunga durata, din care 40 sunt tineri, din cele 4 comunitati. Beneficiul direct al GT este dat de cresterea capacitatilor de ocupare prin participarea la serviciile furnizate. Activitatea 3. Lunile 7-18. Furnizarea serviciilor de informare, consiliere, orientare – acces pe piaţa muncii (individuale si de grup). Total benef: 1000 pers. (600 persoane inactive, 360 someri de lunga durata, din care 80 femei, si 40 someri de lunga durata tineri). Subact 3.1.Actiuni de tipul „din usa in usa” pt 400 de beneficiari. Subact. 3.2.Informare la solicitarea beneficiarului in cele 4 localitati pentru 400 de pers din GT. Subact 3.3.Organizarea unor actiuni de informare in grup in cele 4 localitati- 8 grupuri a cate 25 de pers. Aceasta activitate este in responsabilitatea solicitantului, cu participarea expertilor P1. Activitatea 4.Lunile 7-18. Furnizarea serviciilor in cadrul unui PROGRAM INTEGRAT de crestere a capacitatilor de ocupare pentru 300 someri de lunga durata, 260 adulti si 40 tineri. Subact.4.1.Asistenta individuala prin realizarea planul individual de actiune, stabilirea traseului profesional, stabilirea ob personale cu privire la cariera, in baza unei evaluari in vederea orientarii profesionale. Subact.4.2.In functie de planul individual de actiune va fi furnizata consiliere pt. cresterea respectului fata de sine si mediere. Subact.4.3.Organizarea de actiuni de instruire activa de grup in tehnici de cautare a unui loc de munca. Aceasta activitate este in responsabilitatea solicitantului, cu articiparea expertilor P1. Activitatea 5. Lunile 10-18. Formare profesionala in vederea adaptarii calificarilor la nevoile pietei muncii, prin dobandirea/actualizarea calificarilor pentru 150 someri de lunga durata, adulti si tineri (cate 50 in 2 localitati mai mari si cate 25 de pers in celelalte 2 localitati), in functie de directiile stabilite in strategia locala, inclusiv pentru dezv antreprenoriala. Subactivitatea 5.1. Acreditarea programelor de formare profesionala ce vor fi derulate, pentru asigurarea certificarii de tip CNFPA. Subactivitatea 5.2. Organizarea a 6 cursuri de FP pentru grupuri de 25 de pers, in module de 120 ore de teorie si 240 ore de practica. Tematica, continutul, metodologia, planificarea si evaluarea cursurilor vor fi stabilite in functie de rezultatele Act.1. Aceasta activitate este in responsabilitatea solicitantului. Cursurile se vor finaliza cu certificate tip CNFPA. Activitatea 6. Lunile 13-18. Furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta, pentru inceperea unei activitati independente pentru 40 de someri de lunga durata. Subact.6.1.Furnizarea de servicii de consultanta, indrumare pentru demararea de activitati independente, cuprinzand: consultanta pt. initierea de afaceri (tipul activitatii, natura si volumul investitiei, oportunitati economice specifice zonei etc.); consiliere individuala pentru realizarea documentelor comerciale si in politici de marketing. Se estimeaza un nr mediu de 3 sedinte/beneficiar. Subact.6.2.Furnizarea de asistenta pentru abordarea de metode si tehnici eficiente de management, de dez a activitatii, de sustinere, inclusiv motivationala, pentru depasirea obstacolelor ce apar pentru 4 persoane care au demarat activitati independente. Aceasta activitate este in responsabilitatea solicitantului, cu participarea expertilor P1. Activitatea 7.Lunile 13 -17. Servicii de facilitare a accesului la informatii si sprijinirea ocuparii a GT prin organizarea a 4 targuri de locuri de munca, cate unul in fiecare UAT implicata in proiect. Prin aceasta activitate se urmareste facilitarea accesului persoanelor din GT la informatii cu privire la locurile de munca din judet, cu tinta directa pentru dezvoltarea mobilitatii ocupationale si geografice. Angajatorii implicati in cele 4 targuri de locuri de munca vor fi cu atentie selectionati pentru a atinge acest deziderat al proiectului. Aceasta activitate este in responsabilitatea Partenerului 1, cu participarea solicitantului. Act.01.Lunile 1-18/Responsabil S/ Managementul proiectului- act continua, transfersala, pe toata durata proiectului Managementul proiectului presupune act de organizare, planificare, implementare, coordonare a echipei proiectului si asigurarea resurselor necesare implem proiectului. Monitorizarea implementarii se va face pe 2 directii: interna (financiara si tehnica) si externa (audit si contabil autorizat). Vor fi derulate 10 campanii de informare si de publicitate a proiectului: de lansare, de prezentare a celor 4 planuri de actiune elaborate la nivel local, pentru fiecare din cele 4 actiuni din cadrul Act.7, de incheiere a proiectului. Vor fi realizate 400 de afise si 8000 de pliante. Vor fi realizate 4 bannere cu informatii despre proiect, cu mesajele acestuia in sprijinul persoanelor din GT, cu insemnele finantatorului si a solicitantului si partenerului. Sustenabilitatea proiectului: Pentru asigurarea sustenabilitatii s-a stabilit ca activitate elaborarea si implementarea unei strategii pe termen mediu avand la baza masuri de crestere a capacitatilor somerilor de lunga durata de accesare a pietei muncii si gestionare a oportunitatilor de ocupare din localitate, special pentru a asigura sustenabilitatea strategica si de interventie a proiectului. Strategia a fost gandita pentru a asigura continuarea si valorificarea rezultatelor si dupa finalizarea proiectului.Folosindu-se lectiile invatate din cadrul acestui proiect se vor elabora si implementa alte proiecte care sa asigure continuarea experientei, diseminarea si multiplicarea rezultatelor. Necesitatea implementarii unui astfel de proiect este accentuata de criza economica globala, in conditiile in care oportunitatile microregiunii nu sunt exploatate. Pe de o parte unele microregiuni beneficiaza de resurse si oportunitati de angajare, care in unele cazuri depasesc ofertele de mana de lucru din comunitate, ceea ce pune angajatorul intr-o situatie dificila, ipe cand alte microregiuni nu beneficiaza de astfel de oportunitati. Este important, sa se realizeze o omogenizare a localitatilor, mai ales cand ele sunt relativ apropiate ca distanta; aceasta ar fi in beneficiul: populatiei, angajatorilor, dar ar contribui si la dezvoltarea durabila a microregiunilor.