» Despre proiect

Partenerii proiectului

Solicitant: ACCF Baia Mare
Partener 1:
Partener 2:

Activitatile proiectului

Proiectul a fost structurat in 3 gantt-uri, corespunzator fiecarui obiectiv; fiecare Gantt este in responsabilitatea unuia dintre parteneri, in functie de expertiza si competente: Gantt-ul 1 (OS1) identificarea masurilor active de ocupare potrivite GT din cele 4 localitati in vederea fundamentarii stiintifice a interventiei, in responsabiliatea soliciantului; Gantt-ul 2 (OS2) plan de actiune comunitar pentru cresterea sanselor de ocupare, in responsabilitatea partenerului 1; Gantt-ul 3 (OS3) furnizarea interventiei pentru cresterea capacitatilor de ocupare la GT in responsabilitatea solicitantului. Obiectivul specific 1. Dezvoltarea unor masuri de ocupare specifice fiecarei localitati implicate. Activitatea 1. Lunile 2-6. Realizarea unui studiu la nivelul comunitatilor prin care vor fi identificte resursele pentru ocupare la nivelul GT si a oportunitatilor microregiunilor in care se afla cele 4 localitati vizate in proiect, finalizat prin documente ce sa cuprinda masuri concrete care sa faciliteze accesul somerilor de lunga durata, adulti si tineri, si a persoanelor inactive la piata fortei de munca. Subactivitatea 1.1. Se va realiza un desing al studiului, metodologie si instrumentele de culegere a datelor. Subactivitatea 1.2. Colectarea si interpretarea datelor. Subactivitatea 1.3. Elaborarea unui material de concluzii si recomandari centrate pe masuri active si concrete de facilitare a ocuparii persoanelor din GT. Aceasta activitate este in responsabilitatea solicitantului, cu articiparea expertilor P1. Obiectiv specific 2. Elaborarea si implementarea unor planuri de actiune comunitare de crestere a gradului de ocupare specifice fiecarei localitati. Activitatea 2. Lunile 7-9. Elaborarea de planuri de actiune la nivel local, pentru somerii de lunga durata adulti si tineri si pentru persoanele inactive, specifice fiecarei localitai. Subactivitatea 2.1.Elaborarea planului, in cadrul unui grup de lucru cu reprezentanti ai tuturor institutiilor cu rol in cresterea gradului de ocupare si dezvoltare locala (primarie, AJOFM, ong-uri, asociatii, angajatori etc.) Subativitatea 2.2. Asumarea institutionala a planurilor de actiune prin semnarea a cate un protocol de colaborare pentru fiecare localitate intre institutiile participante la grupurile de lucru, in functie de atribtiile specifice ale fiecarei institutii. Aceasta activitate este in responsabilitatea Partenerului 1, cu participarea solicitantului. Obiectiv specific 3. Furnizarea de servicii care sa duca la cresterea capacitatilor de ocupare a GT prin informare, consiliere vocationala, formare profesionala si dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale. Serviciile vor fi furnizate in total la 600 de persoane inative si 400 someri de lunga durata, din care 40 sunt tineri, din cele 4 comunitati. Beneficiul direct al GT este dat de cresterea capacitatilor de ocupare prin participarea la serviciile furnizate. Activitatea 3. Lunile 7-18. Furnizarea serviciilor de informare, consiliere, orientare – acces pe piaţa muncii (individuale si de grup). Total benef: 1000 pers. (600 persoane inactive, 360 someri de lunga durata, din care 80 femei, si 40 someri de lunga durata tineri). Subact 3.1.Actiuni de tipul „din usa in usa” pt 400 de beneficiari. Subact. 3.2.Informare la solicitarea beneficiarului in cele 4 localitati pentru 400 de pers din GT. Subact 3.3.Organizarea unor actiuni de informare in grup in cele 4 localitati- 8 grupuri a cate 25 de pers. Aceasta activitate este in responsabilitatea solicitantului, cu participarea expertilor P1. Activitatea 4.Lunile 7-18. Furnizarea serviciilor in cadrul unui PROGRAM INTEGRAT de crestere a capacitatilor de ocupare pentru 300 someri de lunga durata, 260 adulti si 40 tineri. Subact.4.1.Asistenta individuala prin realizarea planul individual de actiune, stabilirea traseului profesional, stabilirea ob personale cu privire la cariera, in baza unei evaluari in vederea orientarii profesionale. Subact.4.2.In functie de planul individual de actiune va fi furnizata consiliere pt. cresterea respectului fata de sine si mediere. Subact.4.3.Organizarea de actiuni de instruire activa de grup in tehnici de cautare a unui loc de munca. Aceasta activitate este in responsabilitatea solicitantului, cu articiparea expertilor P1. Activitatea 5. Lunile 10-18. Formare profesionala in vederea adaptarii calificarilor la nevoile pietei muncii, prin dobandirea/actualizarea calificarilor pentru 150 someri de lunga durata, adulti si tineri (cate 50 in 2 localitati mai mari si cate 25 de pers in celelalte 2 localitati), in functie de directiile stabilite in strategia locala, inclusiv pentru dezv antreprenoriala. Subactivitatea 5.1. Acreditarea programelor de formare profesionala ce vor fi derulate, pentru asigurarea certificarii de tip CNFPA. Subactivitatea 5.2. Organizarea a 6 cursuri de FP pentru grupuri de 25 de pers, in module de 120 ore de teorie si 240 ore de practica. Tematica, continutul, metodologia, planificarea si evaluarea cursurilor vor fi stabilite in functie de rezultatele Act.1. Aceasta activitate este in responsabilitatea solicitantului. Cursurile se vor finaliza cu certificate tip CNFPA. Activitatea 6. Lunile 13-18. Furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta, pentru inceperea unei activitati independente pentru 40 de someri de lunga durata. Subact.6.1.Furnizarea de servicii de consultanta, indrumare pentru demararea de activitati independente, cuprinzand: consultanta pt. initierea de afaceri (tipul activitatii, natura si volumul investitiei, oportunitati economice specifice zonei etc.); consiliere individuala pentru realizarea documentelor comerciale si in politici de marketing. Se estimeaza un nr mediu de 3 sedinte/beneficiar. Subact.6.2.Furnizarea de asistenta pentru abordarea de metode si tehnici eficiente de management, de dez a activitatii, de sustinere, inclusiv motivationala, pentru depasirea obstacolelor ce apar pentru 4 persoane care au demarat activitati independente. Aceasta activitate este in responsabilitatea solicitantului, cu participarea expertilor P1. Activitatea 7.Lunile 13 -17. Servicii de facilitare a accesului la informatii si sprijinirea ocuparii a GT prin organizarea a 4 targuri de locuri de munca, cate unul in fiecare UAT implicata in proiect. Prin aceasta activitate se urmareste facilitarea accesului persoanelor din GT la informatii cu privire la locurile de munca din judet, cu tinta directa pentru dezvoltarea mobilitatii ocupationale si geografice. Angajatorii implicati in cele 4 targuri de locuri de munca vor fi cu atentie selectionati pentru a atinge acest deziderat al proiectului. Aceasta activitate este in responsabilitatea Partenerului 1, cu participarea solicitantului. Act.01.Lunile 1-18/Responsabil S/ Managementul proiectului- act continua, transfersala, pe toata durata proiectului Managementul proiectului presupune act de organizare, planificare, implementare, coordonare a echipei proiectului si asigurarea resurselor necesare implem proiectului. Monitorizarea implementarii se va face pe 2 directii: interna (financiara si tehnica) si externa (audit si contabil autorizat). Vor fi derulate 10 campanii de informare si de publicitate a proiectului: de lansare, de prezentare a celor 4 planuri de actiune elaborate la nivel local, pentru fiecare din cele 4 actiuni din cadrul Act.7, de incheiere a proiectului. Vor fi realizate 400 de afise si 8000 de pliante. Vor fi realizate 4 bannere cu informatii despre proiect, cu mesajele acestuia in sprijinul persoanelor din GT, cu insemnele finantatorului si a solicitantului si partenerului. Sustenabilitatea proiectului: Pentru asigurarea sustenabilitatii s-a stabilit ca activitate elaborarea si implementarea unei strategii pe termen mediu avand la baza masuri de crestere a capacitatilor somerilor de lunga durata de accesare a pietei muncii si gestionare a oportunitatilor de ocupare din localitate, special pentru a asigura sustenabilitatea strategica si de interventie a proiectului. Strategia a fost gandita pentru a asigura continuarea si valorificarea rezultatelor si dupa finalizarea proiectului.Folosindu-se lectiile invatate din cadrul acestui proiect se vor elabora si implementa alte proiecte care sa asigure continuarea experientei, diseminarea si multiplicarea rezultatelor. Necesitatea implementarii unui astfel de proiect este accentuata de criza economica globala, in conditiile in care oportunitatile microregiunii nu sunt exploatate. Pe de o parte unele microregiuni beneficiaza de resurse si oportunitati de angajare, care in unele cazuri depasesc ofertele de mana de lucru din comunitate, ceea ce pune angajatorul intr-o situatie dificila, ipe cand alte microregiuni nu beneficiaza de astfel de oportunitati. Este important, sa se realizeze o omogenizare a localitatilor, mai ales cand ele sunt relativ apropiate ca distanta; aceasta ar fi in beneficiul: populatiei, angajatorilor, dar ar contribui si la dezvoltarea durabila a microregiunilor.

Incadrarea in obiectivele generale ale AP5

Obiectivul general al AP5 este „facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor tineri si a somerilor de lunga durata, atragerea si mentinerea unui nr mai mare de pers pe piata muncii, inclusiv in zonele rurale si sprijinirea ocuparii formale”, iar proiectul contribuie la atingerea lui prin actiuni centrate pe cresterea capacitatilor de ocupare, prin interventie atat la nivelul comunitatii cat si la nivelul GT; aceste actiuni contribuind in mod direct la obiectivele operationale ale DMI 5.1., in special la „imbunatatirea capacitatii de ocupare a pers in cautarea unui loc de munca, a somerilor, in special de lunga durata si a pers inactive”.

Obiective specifice

Obiectivul specific 1: Identificarea masurilor de ocupare specifice fiecarei localitati implicate. Acest obiectiv se va atinge prin realizarea unui studiu la nivelul comunitatilor prin care vor fi indetificate: (1) resursele pentru ocupare existente la nivelul UAT, (2) propuneri de masuri ce trebuiesc luate la nivelul comuntatii pentru utilizarea maxima a oportunitatilor existente si cresterea gradului de ocupare a beneficiarilor. Beneficiul direct al GT este dat de identificarea in vederea implementarii a unor masuri realiste cu efecte directe in directia cresterii gradului de ocupare.

Obiectiv specific 2
: Elaborarea si implementarea unor planuri de actiune de crestere a gradului de ocupare specifice fiecarei localitati. Vor cuprinde masurile de ocupare specifice localitatilor identificate in cadrul studiului, transpuse in 4 planuri de actiune la nivelul fiecarei localitati, si asumate de actorii sociali relevanti pentru ocupare (administratia locala, ong-uri, servicii de ocupare etc.), prin semnarea unor parteneriate. In acest fel se va face legatura intre resursele personale ale GT si resursele microregiunilor, transformandu-se in beneficii directe ale GT, prin facilitarea accesului la ocupare.

Obiectiv specific 3: Furnizarea de servicii care sa duca la cresterea capacitatilor de ocupare a GT prin informare, consiliere vocationala, formare profesionala, dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale organizare de targuri locuri de munca. Serviciile vor fi furnizate in total la 600 de pers inactive si 400 someri de lunga durata adulti si tineri. Beneficiul direct al GT este dat de cresterea capacitatilor de ocupare prin participarea la serviciile furnizate. Proiectul este relevant fata de Strategia Europeana de Ocupare, cu prevederile revizuite ale Agendei de la Lisabona si ale Cadrului Strategic Nat de Referinta 2007-2013 care vizeaza (re)integrarea in campul muncii pentru grp vuln, proiectul urmarind cresterea gradului de ocupare a GT prin actiuni ce dezvolta capacitatile relevante pentru ocuparea pe piata muncii. De asemenea proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU „Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe piata muncii moderne, flexibila si inclusiva”, caci prin proiect se dezv capacitatile/abilitatile GT pt a le facilita accesul pe piata muncii, fiind imbunatatita competitivitatea GT prin informare, consiliere si FP adecvata pietei muncii, specificul calificarii fiind in concordanta cu solicitarile pietei muncii.

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unor masuri active de ocupare a somerilor de lunga durata la nivelul a 4 unitati administrativ teritoriale (2 orase si 2 comune), din regiunea de NV. Piata muncii din NV a suferit schimbari importante in contextul crizei globale, manifestat prin reducerea populatiei active ocupate, cresterea somajului de lunga durata. Lipseste o strategie care sa aduca masuri de crestere a gradului de ocupare la nivel local. Nu se cunosc date cu privire la numarul persoanelor aflate in somaj de lunga durata, si nici caracteristicile acestui fenomen. In concluzie: este extrem de important sa se identifice nevoile pe fiecare categorie a GT (pers inactive, someri de lunga durata, someri de lunga durata tineri), de aceea s-a stabilit ca prim pas studiul. Exista diferente economice intre aceste 4 UAT, unele sunt caracterizate de importante oportunitati la nivel de angajatori (la acestea punctul slab este lipsa pers calificate pentru domeniul de act), iar in altele nu exista oportunitati in acest domeniu. Ele se afla aproape unele de altele, existand posibilitatea transportului la locul de munca, si toate 4 sunt apropiate de municipiul resedinta de judet, care iar poate atrage mana de lucru. Este important sa se intervina specific, la nivel local printr-o strategie de ocupare, asumata de administratia publica si ceilalti actori sociali reprezentativi in directia cresterii ratei de ocupare. Doar asa se poate vorbi de dezv durabila a zonei. In acest context, constientizarea importantei participarii la FP, dezv competentelor individuale si dobandirea unui nivel de competente ridicat, corelat cerintelor angajatorilor, reprezinta conditiile fundam pentru insertia si cresterea ocuparii pe o piata a muncii competitiva, dinamica. Nu exista o corelare intre calificari si nevoile pietei muncii. E necesara, deci, in viziunea unei dezv a conceptelor de FP si performanta, o abordare integrata bazata pe competente in vederea cresterii gradului de ocupare a fortei de munca calificata si la nivel local. Important a se actiona intr-o maniera orientata si individualizata pe nevoi specifice. Act proiectului sunt orientate spre elaborarea si implementare metodelor inovatoare pt. promovarea ocuparii in randul pers aflate in cautarea unui loc de munca; intregul proiect este destinat satisf nevoilor GT.
Astfel, acestora le sunt oferite:
- O structura destinata promovarii masurilor active de ocupare,
- Inf permanenta in cadrul centrului
- Ofera inf, consiliere si asistenta pt mobilitate ocupat si geografica;
- Sprijina pers in directia ocuparii prin serv de instruire, precum si prin asistenta pentru demararea de activitati indep;
- Ofera consiliere personalizata;
- Realizeaza evaluarea potentialului aptitudinal al GT;
- Ofera servicii de FP in ocupatii cerute pe piata muncii locale, regionale,
- Ofera informatii actualizate privind piata muncii. Proiectul reprezinta solutia optima pentru contracararea efectelor negative in contextul crizei globale, in directia generarii de alternative economice si sociale. Modul de selectionare a beneficiarilor proiectului: realizare pe mai multe directii, mai multe metodologii, pentru a ne asigura ca proiectul „ajunge” la toti cei care au nevoie de el, acest lucru se poate vedea in activitatile propuse. Astfel beneficiarii vor fi recurtati prin proiect prin implicarea actorilor relevanti din comunitate care au contact cu potentialii beneficiari (AJOFM, primarie etc,) -proiectul include act inovative pentru comunitatile vizate, prin studiul realizat asupra comunitatilor cu tinta identificarea realitatii in ocupare, dar si pentru identificarea masurilor necesare de interventie in cresterea ratei de ocupare; – sunt incluse act si metode inovatoare, bazate pe transferul de bune practici prin facilitarea mobilitatii ocupationale, de exemplu prin org de targuri de locuri de munca; prin formare antreprenoriala si asistarea in demararea unor act indep sau mici afaceri, proiectul contribuie la ocuparea pers pe cont propriu. Prin cercetarea realizata vor fi stabilite directiile de calificare relevante pentru piata muncii si dinamica acesteia. Grupul tinta este format din 1000 de persoane din urmatoarele categorii: pers inactive, someri de lunga durata, adulti si tineri. Efectul pozitiv pe termen lung este dezvoltarea durabila a comunitatilor vizate prin crestera ratei de ocupare, fiind utilzate resursele locale, prin dezvoltarea capacitatilor de ocupare ale beneficiarilor, dar si prin utilizarea oportunitatilor de mobilitate ocupationala si geografica si dezvoltare antreprenoriala.

Obiective orizontale ale POSDRU

Egalitate de şanse: Proiectul include atat in componenta GT, a actiunilor, cat si in componenta managementului proiectului principiul egalitatii de sanse si egalitatii de gen intre femei si barbati, in conf cu Legea nr 202/2002 republicata in 2007, privind privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, fiind luate in considerare capacitatile, nevoile si aspiratiile diferite ale persoanelor de sex masculin, respectiv feminin si tratamentul egal al acestora, dar si in conf. cu cu Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. Se va asigura accesul in proiect a tuturor persoanelor indiferent de etnie, gen, rasa, varsta, stare civila, situatie familiala, orientare sexuala, nationalitate, confesiune religioasa.

Dezvoltare durabilă: Prin proiectul se ating obiectivele dezvoltarii durabile: ridicarea gradului de dezvoltare economico-sociala a zonei, cresterea sanselor de ocupare, coeziune sociala si incluziune, printr-o strategie coerenta. Ne propunem: cresterea competitivitatii din comunitate prin oferirea de servicii de informare, consiliere, asistenta si FP, in scopul maximizarii aportului lor la accentuarea progresului economic si social; asigurarea unor oportunitati de mobilitate ocupationala; cresterea alternativelor de venit ale gospodariilor familiale prin participarea la cursuri pentru formare profesionala si de antreprenoriat; diversificarea si promovarea oportunitatilor ocupationale, in scopul diminuarii somajului; mobilizarea resurselor umane, informarea si instruirea populatiei cu privire la mijloacele necesare pentru a se exprima in in act independente sau pe piata muncii, incurajarea participarii active la dezvoltare. Pe plan social, vom contribui la dezvoltarea durabila prin cresterea facilitatii integrarii durabile pe piata muncii si initierea de act indep/afaceri, cu rezultat pe cresterea calitatii vietii. Pe plan ecologic, dezvoltarea durabila se realizeaza in concordanta cu dezvoltarea in plan economic si social, protectia mediului, a resurselor si a bio-diversitatii constituind elementul fundamental al dezvoltarii durabile, al asigurarii echilibrului intre economie si ecologie.

Inovaţie şi TIC: Proiectul isi propune dezvoltarea abilitatilor de utilizare a calculatorului pentru populatia din comuna, astfel se contribuie la cresterea competitivitatii pe piata fortei de munca, intarirea potentialului de imbunatatire a calitatii vietii. Proiectul contribuie la dezvoltarea societatii informationale, o societate in care informatia si TIC se utilizeaza la scara larga si la costuri reduse, dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere si creativitate. Îmbătrânire activă: Avand in vedere cresterea numarului persoanelor varstnice si necesitatea promovarii unor initiative eficiente de promovare a imbatranirii active si asigurarea de oportunitati de munca, proiectul nostru pune accent pe atragerea persoanelor in varsta si utilizarea resurselor personale, in special in valorificarea acestora pe directia initierii unor act independente, promovand astfel implicarea persoanelor cu varste diferite, care combina avantajele competentelor diferitelor grupe de varsta. Proiectul isi doreste promovarea principiului imbatranirii active, iar in cadrul campaniei de informare se va pune accent pe atragerea de beneficiari in varsta.

Masuri active de ocupare pentru patru unitati administrativ teritoriale din regiunea Nord-Vest

MASURI ACTIVE DE OCUPARE

Domeniul major de intervenţie: 5.1

Tipul proiectului: Local

Clasificarea domeniilor: Rural şi urban

Regiunea principala: Nord-Vest

Durata proiectului: 18 luni